Yleiset kilpailusäännöt

Yleiset kilpailusäännöt

Terassitanssit-kampanjan säännöt löydät täältä.

 

Yleiset kilpailusäännöt

Kilpailun järjestäjänä toimii Värisilmä-ketju.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Kilpailuihin eivät voi osallistua järjestäjän työntekijät tai kilpailun järjestämiseen osallistuneet järjestäjän yhteistyökumppanin työntekijät. Osallistujan henkilötietoja käytetään Värisilmän uutiskirjeen lähettämiseen sekä yhteydenotossa voittajaan palkinnon toimittamiseksi. Kilpailuun voi osallistua myös ilman yhteystietojen antamista.

Osallistujan henkilötiedot tallennetaan Väritukku Oy:n pysyvään suoramarkkinointirekisteriin, jos osallistuja on osallistumisen yhteydessä antanut Väritukulle suoramarkkinointiluvan. Värisilmän uutiskirjeen lähetyslistalta voi poistua jälkikäteen milloin tahansa.

Osallistujien yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista.

Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen milloin tahansa kampanjan aikana, jos kilpailuun osallistuja ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, osallistuja on antanut virheelliset nimi- ja yhteystiedot taikka käyttänyt vilpillisiä keinoja osallistuakseen kampanjaan.

Osallistumiseen tarvitaan kampanja/äänestys/kilpailulomakkeessa kulloinkin kysytyt tiedot.

Kilpailuaika ja palkinto ilmoitetaan kunkin kilpailun yhteydessä erikseen.

Voitosta ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse, ja palkintojen toimittamisesta sovitaan henkilökohtaisesti voittajien kanssa. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi taikka muihin tavaroihin tai palveluihin. Väritukku Oy vastaa mahdollisen arpajaisveron maksamisesta.

Järjestäjä ei vastaa toimittamattomista tai kadonneista osallistumisista eikä muutoinkaan kampanjasivun toimimattomuudesta tai muista ongelmista, jotka voivat johtua esimerkiksi toimimattomista verkkoyhteyksistä tai muista teknisistä ongelmista.

Järjestäjä ei vastaa suorista tai välillisistä vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjä ei myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy, että voittajien nimet voidaan julkaista nimensä Väritukku Oy:n markkinointimateriaaleissa missä tahansa mediassa, kuten internetissä, Värisilmän Facebook-sivulla tai osoitteessa www.varisilma.fi Värisilmä pidättää oikeuden käyttää kaikkia kilpailuun osallistuneita vastauksia omiin käyttötarkoituksiinsa.

Osallistumalla kampanjaan osallistuja hyväksyy nämä kampanjan säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. Kilpailuun ja näihin sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännökset.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä, jos kampanjaa ei voida järjestää suunnitelmien mukaisesti. Jos sinulle tulee kysyttävää kilpailusta, ota yhteyttä: varitukku@varisilma.fi